Akademická aliance > Mateřská škola a základní škola Montessori

Mateřská škola a základní...

Nastartujte svému dítěti úspěšný život!

Začněte s námi. Mateřská škola a základní škola MONTE je školou, kde z dětí rostou osobnosti. Pomůžeme Vám odkrýt potenciál Vašeho dítěte, probudit nezávislost a zdravé sebevědomí. Víme, že období předškolního a školního věku je pro dítě nejdůležitější, proto k jejich výchově a vzdělání přistupujeme s láskou a maximální péčí.

ZAKOTVI U NÁS

Kladete vysoké nároky na kvalitu vzdělání Vašich dětí? Nastartujte svému dítěti úspěšný život v Montessori škole. Hledáte individuální přístup, odborné a praktické vedení? Nechejte se inspirovat, náš tým je složen z prvotřídních odborníků. V Montessori mateřské a základní škole roste s dětmi celá rodina. Dejte Vašemu dítěti příležitost růst. Víme, že každé dítě je jedinečné a zaslouží si individuální přístup plný ochoty a lásky. Naši učitelé jsou pro Vás a Vaše děti partnery a rádci na cestě objevování a učení. Každou první středu v měsíci pořádáme den otevřených dveří pro rodiče i děti. Přijďte se k nám podívat a seznámit se s Montessori pedagogikou.

První Montessori mateřská škola a základní škola v Ostravě

K dětem přistupujeme s láskou a respektem, vedeme je k vzájemné úctě a toleranci. Naše děti mají sebevědomí, dovedou spoléhat samy na sebe, mají svobodu v rozhodování, která je vyvážená velkou odpovědností.

 • Poslání: vytváříme podnětné prostředí pro individuální rozvoj v harmonii s láskou, pokorou, respektem, vědomostmi a životem.
 • Příklad: děti si ve 2 letech nožem namažou chléb, ve 3 čtou první písmena
 • Cena školného: celodenní od 4 990 Kč/měs., polodenní od 3 290 Kč/měs.

Co je Montessori pedagogika?

Pedagogika Montessori vychází ze zásad J. A. Komenského a je obohacena o metodiku se speciálními pomůckami. Dítě se učí poznávat věci kolem sebe a svůj vnitřní svět. Získává praktické zkušenosti, sebevědomí, vnitřní klid a rovnováhu, dokáže se samostatně rozhodnout a být odpovědné za své konání. Respektuje vývojová období dítěte, dítě se učí rozvíjet své přirozené schopnosti ve vlastním tempu. Učí samostatnosti, nezávislosti na dospělých, myšlení v širších souvislostech a důvěře v sebe.

Jak to funguje v praxi?

Prací s pomůckami se děti učí vnímání povrchů, tvarů nebo délky, učí se o životě a přírodě, pracují s modely živočichů a jsou vedeny k úctě a ochraně přírody. Součástí výuky je také vedení k hudbě a estetickému vnímání. Rozvíjí se cit pro řád a harmonii.

PILÍŘE NAŠEHO PŘÍSTUPU A VZDĚLÁVÁNÍ

Montessori pedagogika učí:

 • poznávat všemi smysly, rozvíjet se vlastním tempem a způsobem
 • od konkrétního k abstraktnímu, od jednoduchého ke složitému
 • poznávat svět s jeho přírodními zákonitostmi
 • přemýšlet v souvislostech
 • samostatnosti, nezávislosti, vnitřní pevnosti, svobodě a respektu

Montessori pedagogika rozvíjí:

 • osobnost a její potenciál, myšlení a usuzování
 • individualitu, sebevědomí, úctu k sobě, k druhým a okolnímu světu
 • tvořivost a samostatnost

Montessori pedagogika vede:

 • láskou a respektem k radosti z učení a z práce
 • k touze objevovat a experimentovat
 • k naplnění potřeb a zájmů dítěte k ohleduplnosti a toleranci

Obsahem vzdělávání je: praktický život, smyslová výchova, matematika, jazyk a komunikace, přírodní vědy, hudba, výtvarná výchova

 


 • Montessori v Ostravě slaví pět let

  Mateřská škola MONTE slaví pět let a v listopadu má pro své školáčky spoustu dárků. Zároveň stále zkvalitňuje výuku. Už ve třech letech mají děti, které jsou vychovávány pomocí Montessori pedagogiky, citelný náskok před stejně starými vrstevníky z běžných mateřských škol. Sérii listopadových akcí odstartuje Den otevřených dveří, který Mateřská škola pořádá spolu se sesterskou […]

  Více informací
 • VÍC ANGLIČTINY, UČITELŮ I VITAMÍNŮ OD ZÁŘÍ V PRVNÍ MONTESSORI ŠKOLE V OSTRAVĚ

  Mateřská škola a základní škola MONTE zahájila nový školní rok spoustou novinek. Nejmenší děti čekala třída s rozšířenou výukou angličtiny, na základní školu nastoupili noví prvňáčci a zároveň se poprvé zaplnily lavice ve druhé třídě. Vzdělávání pomocí Montessori pedagogiky po prázdninách podpoří i pořádná porce vitamínů díky projektům Ovoce a zelenina do škol a Zdravá5. Rodiče […]

  Více informací