Vize a poslání

Proč se věnujeme podpoře podnikání?

V českém sektoru nestátních neziskových organizací je podpoře podnikání stále věnována nedostatečná pozornost. Podnikání si tuto pozornost rozhodně zaslouží a k jeho rozvoji bude účinně a kvalifikovaně napomáhat tento nadační fond stejně jako mu již od roku 2000 svou činností napomáhá Vysoká škola podnikání, a. s.

A proč podpora podnikání a podnikavosti?

 • skrývá v sobě velký potenciál v podobě ekonomického a sociálního rozvoje
 • účinně snižuje nezaměstnanost, vytváří příležitosti pro seberealizaci a kariérní růst
 • umožňuje udržitelný ekonomický růst
 • vede k postupnému srovnávání české ekonomiky s nejvyspělejšími ekonomikami v EU i ve světě
 • dynamické podnikatelské prostředí přitahuje investory a tím zajišťuje trvalý hospodářský růst
 • vysoký ekonomický růst = prosperita a blahobyt společnosti
 • pouze podnikavá společnost umožní dlouhodobý růst životní úrovně a kvality života nás všech

Naše poslání

 • podporovat rozvoj podnikání a podnikavosti
 • podporovat výzkum podnikatelského prostředí a vývojových tendencí podnikání v České republice
 • přispívat k vytvoření perspektivního podnikatelského prostředí
 • napomáhat v odstraňování bariér v podnikání
 • podporovat vysokoškolské vzdělávání v oboru podnikání
 • iniciovat a podporovat reformy a projekty směřující k ekonomickému a sociálnímu rozvoji a ke zvyšování kvality života podnikatelů a podnikavých lidí

Naše vize

Vize Nadačního fondu obsahuje hlavní představy zakladatelů o vývoji a budoucím stavu podporovaných oblastí:

1. atraktivní, dynamické a konkurenceschopné podnikatelské prostředí stimulující:

 • dlouhodobý ekonomický růst a sociální rozvoj
 • vysokou míru zaměstnanosti
 • příliv zahraničních investic
 • tvorbu nových pracovních příležitostí
 • růst životní úrovně a kvality života jednotlivců i celé společnosti

2. rostoucí úroveň podnikatelských znalostí a dovedností směřujících k vyšší konkurenceschopnosti české podnikatelské sféry

3. pozitivní vnímání a postoj společnosti k podnikání a podnikavosti, růst motivace k zahájení a rozvoji podnikatelské činnosti


 • Montessori v Ostravě slaví pět let

  Mateřská škola MONTE slaví pět let a v listopadu má pro své školáčky spoustu dárků. Zároveň stále zkvalitňuje výuku. Už ve třech letech mají děti, které jsou vychovávány pomocí Montessori pedagogiky, citelný náskok před stejně starými vrstevníky z běžných mateřských škol. Sérii listopadových akcí odstartuje Den otevřených dveří, který Mateřská škola pořádá spolu se sesterskou […]

  Více informací
 • VÍC ANGLIČTINY, UČITELŮ I VITAMÍNŮ OD ZÁŘÍ V PRVNÍ MONTESSORI ŠKOLE V OSTRAVĚ

  Mateřská škola a základní škola MONTE zahájila nový školní rok spoustou novinek. Nejmenší děti čekala třída s rozšířenou výukou angličtiny, na základní školu nastoupili noví prvňáčci a zároveň se poprvé zaplnily lavice ve druhé třídě. Vzdělávání pomocí Montessori pedagogiky po prázdninách podpoří i pořádná porce vitamínů díky projektům Ovoce a zelenina do škol a Zdravá5. Rodiče […]

  Více informací