Vize a poslání

Proč se věnujeme podpoře podnikání?

V českém sektoru nestátních neziskových organizací je podpoře podnikání stále věnována nedostatečná pozornost. Podnikání si tuto pozornost rozhodně zaslouží a k jeho rozvoji bude účinně a kvalifikovaně napomáhat tento nadační fond stejně jako mu již od roku 2000 svou činností napomáhá Vysoká škola podnikání, a. s.

A proč podpora podnikání a podnikavosti?

 • skrývá v sobě velký potenciál v podobě ekonomického a sociálního rozvoje
 • účinně snižuje nezaměstnanost, vytváří příležitosti pro seberealizaci a kariérní růst
 • umožňuje udržitelný ekonomický růst
 • vede k postupnému srovnávání české ekonomiky s nejvyspělejšími ekonomikami v EU i ve světě
 • dynamické podnikatelské prostředí přitahuje investory a tím zajišťuje trvalý hospodářský růst
 • vysoký ekonomický růst = prosperita a blahobyt společnosti
 • pouze podnikavá společnost umožní dlouhodobý růst životní úrovně a kvality života nás všech

Naše poslání

 • podporovat rozvoj podnikání a podnikavosti
 • podporovat výzkum podnikatelského prostředí a vývojových tendencí podnikání v České republice
 • přispívat k vytvoření perspektivního podnikatelského prostředí
 • napomáhat v odstraňování bariér v podnikání
 • podporovat vysokoškolské vzdělávání v oboru podnikání
 • iniciovat a podporovat reformy a projekty směřující k ekonomickému a sociálnímu rozvoji a ke zvyšování kvality života podnikatelů a podnikavých lidí

Naše vize

Vize Nadačního fondu obsahuje hlavní představy zakladatelů o vývoji a budoucím stavu podporovaných oblastí:

1. atraktivní, dynamické a konkurenceschopné podnikatelské prostředí stimulující:

 • dlouhodobý ekonomický růst a sociální rozvoj
 • vysokou míru zaměstnanosti
 • příliv zahraničních investic
 • tvorbu nových pracovních příležitostí
 • růst životní úrovně a kvality života jednotlivců i celé společnosti

2. rostoucí úroveň podnikatelských znalostí a dovedností směřujících k vyšší konkurenceschopnosti české podnikatelské sféry

3. pozitivní vnímání a postoj společnosti k podnikání a podnikavosti, růst motivace k zahájení a rozvoji podnikatelské činnosti


 • Školní kolo Ekonomické olympiády 2017/2018

  ve dnech 4. až 8. prosince 2017 se u nás ve škole konalo školní kolo Ekonomické olympiády, kterou pořádá Institut ekonomického vzdělávání ve spolupráci s Českou národní bankou. Test vytvořil INEV za odborného dohledu členů Katedry ekonomie Vysoké školy ekonomické. Test obsahoval 20 otázek převážně z oblasti ekonomické teorie a všeobecného ekonomického přehledu Školního kola se zúčastnilo […]

  Více informací
 • Vánoce si děti z ostravské Montessori školy připravily na míru

  Žádný stres a pohodová atmosféra, tak by se daly popsat letošní Vánoce v Mateřské a základní škole MONTE v Ostravě. Děti se pustily do výroby ozdob, pečení perníků a zdobení stromečku. Pro své kamarády a rodiče si připravily i řadu vystoupení, některá dokonce v angličtině. Každá třída pak dostane od Ježíška dárky, které ještě více […]

  Více informací