Akademická aliance > Panevropská vysoká škola

Panevropská vysoká škola

PEVŠ

Paneurópska vysoká škola (PEVŠ) bola založená v roku 2004 ako súkromná vysoká škola s pôvodným názvom Bratislavská vysoká škola práva. Od akademického roka 2010/2011 nesie dnešné meno.

PEVŠ je moderná pedagogická a vedecko-výskumná inštitúcia, ktorá sa hlási k Humboldtovej myšlienke vysokoškolského vzdelávania spočívajúceho na najnovších poznatkoch vedy a výskumu.

Paneurópska vysoká škola rozvíja kreativitu, podporuje moderné riešenia. Jej študenti sa vo svojich odboroch stávajú kompetentnými odborníkmi a vzdelancami.

Škola disponuje moderným materiálnym a technickým vybavením. Na Tomášikovej ulici v Bratislave má sídlo rektorát a Fakulta práva. Fakulta ekonómie a podnikania, Fakulta masmédií, Fakulta informatiky a Fakulta psychológie sídlia na Tematínskej ulici a na Nevädzovej ulici sa nachádza Mediálne centrum vybavené špičkovou technikou.

Paneurópska vysoká škola presadzuje rozvoj medzinárodnej spolupráce s prestížnymi zahraničnými univerzitami a vedeckými inštitúciami. Podporuje stálu výmenu vedomostí, myšlienok, informácií, vedeckých pracovníkov, pedagógov a študentov so svetom. Škola je členom štyroch svetových zoskupení univerzít a má partnerstvá s ďalšími dvadsiatimi univerzitami.

Paneurópska vysoká škola venuje pozornosť aj mimoškolským aktivitám študentov. Na pôde školy aktívne pôsobí Študentský klub PEVŠ.

Více o škole http://www.paneurouni.com/cz/


  • VŠPP si odnesla Národní cenu kvality za excelentní výkon

    Vysoká škola podnikání a práva získala 1. místo v prestižním ocenění „Národní cena kvality“. Ve Španělském sále Pražského hradu převzala cenu z rukou ministryně průmyslu a obchodu Marty Novákové rektorka VŠPP Helena Válková. Škola byla oceněná za excelentní výkony v rámci programu START PLUS. „Jsem velmi ráda, že jsme toto prestižní ocenění získali. Nebylo to […]

    Více informací
  • Everything is bigger in Texas

    V pátek 21. června strávili naši studenti tři hodiny s rodilým mluvčím. Jonathan každoročně navštěvuje naši školu a pořádá aktivity s našimi žáky. Letos jsme měli možnost dozvědět se spoustu informací o Jonathanově rodném Texasu, jeho historii a zajímavostech. Poté už následovaly hry, hádanky, soutěže a spousta, spousta konverzace v angličtině 🙂

    Více informací