Akademická aliance > Panevropská vysoká škola

Panevropská vysoká škola

PEVŠ

Paneurópska vysoká škola (PEVŠ) bola založená v roku 2004 ako súkromná vysoká škola s pôvodným názvom Bratislavská vysoká škola práva. Od akademického roka 2010/2011 nesie dnešné meno.

PEVŠ je moderná pedagogická a vedecko-výskumná inštitúcia, ktorá sa hlási k Humboldtovej myšlienke vysokoškolského vzdelávania spočívajúceho na najnovších poznatkoch vedy a výskumu.

Paneurópska vysoká škola rozvíja kreativitu, podporuje moderné riešenia. Jej študenti sa vo svojich odboroch stávajú kompetentnými odborníkmi a vzdelancami.

Škola disponuje moderným materiálnym a technickým vybavením. Na Tomášikovej ulici v Bratislave má sídlo rektorát a Fakulta práva. Fakulta ekonómie a podnikania, Fakulta masmédií, Fakulta informatiky a Fakulta psychológie sídlia na Tematínskej ulici a na Nevädzovej ulici sa nachádza Mediálne centrum vybavené špičkovou technikou.

Paneurópska vysoká škola presadzuje rozvoj medzinárodnej spolupráce s prestížnymi zahraničnými univerzitami a vedeckými inštitúciami. Podporuje stálu výmenu vedomostí, myšlienok, informácií, vedeckých pracovníkov, pedagógov a študentov so svetom. Škola je členom štyroch svetových zoskupení univerzít a má partnerstvá s ďalšími dvadsiatimi univerzitami.

Paneurópska vysoká škola venuje pozornosť aj mimoškolským aktivitám študentov. Na pôde školy aktívne pôsobí Študentský klub PEVŠ.

Více o škole http://www.paneurouni.com/cz/


  • Školní kolo Ekonomické olympiády 2017/2018

    ve dnech 4. až 8. prosince 2017 se u nás ve škole konalo školní kolo Ekonomické olympiády, kterou pořádá Institut ekonomického vzdělávání ve spolupráci s Českou národní bankou. Test vytvořil INEV za odborného dohledu členů Katedry ekonomie Vysoké školy ekonomické. Test obsahoval 20 otázek převážně z oblasti ekonomické teorie a všeobecného ekonomického přehledu Školního kola se zúčastnilo […]

    Více informací
  • Vánoce si děti z ostravské Montessori školy připravily na míru

    Žádný stres a pohodová atmosféra, tak by se daly popsat letošní Vánoce v Mateřské a základní škole MONTE v Ostravě. Děti se pustily do výroby ozdob, pečení perníků a zdobení stromečku. Pro své kamarády a rodiče si připravily i řadu vystoupení, některá dokonce v angličtině. Každá třída pak dostane od Ježíška dárky, které ještě více […]

    Více informací