Akademická aliance > Panevropská vysoká škola

Panevropská vysoká škola

PEVŠ

Paneurópska vysoká škola (PEVŠ) bola založená v roku 2004 ako súkromná vysoká škola s pôvodným názvom Bratislavská vysoká škola práva. Od akademického roka 2010/2011 nesie dnešné meno.

PEVŠ je moderná pedagogická a vedecko-výskumná inštitúcia, ktorá sa hlási k Humboldtovej myšlienke vysokoškolského vzdelávania spočívajúceho na najnovších poznatkoch vedy a výskumu.

Paneurópska vysoká škola rozvíja kreativitu, podporuje moderné riešenia. Jej študenti sa vo svojich odboroch stávajú kompetentnými odborníkmi a vzdelancami.

Škola disponuje moderným materiálnym a technickým vybavením. Na Tomášikovej ulici v Bratislave má sídlo rektorát a Fakulta práva. Fakulta ekonómie a podnikania, Fakulta masmédií, Fakulta informatiky a Fakulta psychológie sídlia na Tematínskej ulici a na Nevädzovej ulici sa nachádza Mediálne centrum vybavené špičkovou technikou.

Paneurópska vysoká škola presadzuje rozvoj medzinárodnej spolupráce s prestížnymi zahraničnými univerzitami a vedeckými inštitúciami. Podporuje stálu výmenu vedomostí, myšlienok, informácií, vedeckých pracovníkov, pedagógov a študentov so svetom. Škola je členom štyroch svetových zoskupení univerzít a má partnerstvá s ďalšími dvadsiatimi univerzitami.

Paneurópska vysoká škola venuje pozornosť aj mimoškolským aktivitám študentov. Na pôde školy aktívne pôsobí Študentský klub PEVŠ.

Více o škole http://www.paneurouni.com/cz/


  • Montessori v Ostravě slaví pět let

    Mateřská škola MONTE slaví pět let a v listopadu má pro své školáčky spoustu dárků. Zároveň stále zkvalitňuje výuku. Už ve třech letech mají děti, které jsou vychovávány pomocí Montessori pedagogiky, citelný náskok před stejně starými vrstevníky z běžných mateřských škol. Sérii listopadových akcí odstartuje Den otevřených dveří, který Mateřská škola pořádá spolu se sesterskou […]

    Více informací
  • VÍC ANGLIČTINY, UČITELŮ I VITAMÍNŮ OD ZÁŘÍ V PRVNÍ MONTESSORI ŠKOLE V OSTRAVĚ

    Mateřská škola a základní škola MONTE zahájila nový školní rok spoustou novinek. Nejmenší děti čekala třída s rozšířenou výukou angličtiny, na základní školu nastoupili noví prvňáčci a zároveň se poprvé zaplnily lavice ve druhé třídě. Vzdělávání pomocí Montessori pedagogiky po prázdninách podpoří i pořádná porce vitamínů díky projektům Ovoce a zelenina do škol a Zdravá5. Rodiče […]

    Více informací