Akademická aliance > Kontakty > Vedení společnosti

Vedení společnosti

Akademická aliance, a.s.
Michálkovická 1810/181, 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava
Infolinka: 800 555 808

Vedení

Ing. Radan Jünger
Předseda představenstva
T: +420 595 228 138, E: radan.junger@vspp.cz

Vzdělání a profesní kariéra:
Vystudoval Vysokou školu báňskou, Ekonomickou fakultu, obor Marketing a obchod s diplomovou prací na téma Business Process Reeingeneering. Od roku 1993 podniká v oblasti poradenství, vzdělávání a obchodu a také v neziskovém sektoru. Stál u zrodu dvou významných školských institucí – Soukromé vyšší odborné školy podnikatelské, s.r.o. a Vysoké školy podnikání, a.s. Dnes řídí největší a jediný čistý vzdělávací holding v ČR, Akademickou alianci, a.s.
Přes 17 let se věnuje internacionalizaci českého vysokoškolského vzdělávání prostřednictvím skupiny GO STUDY, jejichž služeb využilo přes 7000 zahraničních studentů. U mnoha z nich doposud působí jako poradce, konzultant či společník při jejich podnikatelských aktivitách.  Od roku 2010 se věnuje strategickému a vrcholovému managementu v celé řadě vzdělávacích institucí, které souvisí s aktivitami holdingu Akademické aliance, a.s., na Vysoké škole podnikání a práva je předsedou představenstva. Od roku 2014 je rovněž členem správní rady Panevropské vysoké školy v Bratislavě a rozšiřuje působení holdingu o Slovensko. Na podzim roku 2014 obhájil na České marketingové společnosti předloženou studii v oboru Marketingový manažer.
K zálibám patří výjimečné automobily, sportovní aktivity a provozování horské rezidence. V pracovním světě se neobejde bez čestnosti, sebereflexe, loajálnosti, pracovitosti a trpělivosti. Tyto vlastnosti očekává rovněž od svých spolupracovníků. Mluví plynule rusky, dorozumí se anglicky a německy.

Ing. Jaroslav Beneš
Ekonomický ředitel
M: +420 603 147 712, T: +420 595 228 101, E: jaroslav.benes@vspp.cz

Na Vysoké škole podnikání, a. s., působí od samotného vzniku školy, tj. od září 2000, na pozici kvestora, se zodpovědností za ekonomické a provozní řízení školy. V současné době je rovněž předsedou představenstvou společnosti Studentská Residence Slezská, a. s., provozující vysokoškolské koleje, jednatelem a ekonomem poradenské a konzultační společnosti Institut Rozvoje Podnikání, s. r. o., a místopředsedou správní rady obecně prospěšné společnosti VIZE – centrum celoživotního vzdělávání, o. p. s. K hlavním posláním na Vysoké škole podnikání a práva, a. s., patří tvorba a realizace dlouhodobé finanční strategie, a také řízení každodenního ekonomického a provozního chodu školy, jakožto nutného podpůrného zázemí pro realizaci vzdělávacích aktivit. O ekonomické dění nejenom z pohledu mikroekonomie se zabývá od svých vysokoškolských studií, která ukončil v roce 1996. Od té doby působil patnáct let v ekonomických útvarech různých firem. Samostatně podniká od poloviny devadesátých let. Preferuje koncepční a cílevědomou činnost, možnost pracovat s velkou mírou zodpovědnosti při ctění firemní strategie, zákonů a morálních pravidel. Dovede se samostatně rozhodovat, při práci využívá vedle teoretických znalostí rovněž poznatky z vlastní praktické činnosti. Bohaté zkušenosti má s finančním řízením projektů, ať již projektů na vnitrofiremní úrovni, tak projektů financovaných z veřejných zdrojů (státní rozpočet, fondy EU apod.). Podílel se na realizaci celkem dvanácti těchto projektů, většinou jako finanční manažer.
Rád sportuje (v mládí vrcholově, nyní rekreačně) a má soutěživého ducha. Každodenní radosti mu přinášejí jeho čtyři děti.

AA tým.


  • Školní kolo Ekonomické olympiády 2017/2018

    ve dnech 4. až 8. prosince 2017 se u nás ve škole konalo školní kolo Ekonomické olympiády, kterou pořádá Institut ekonomického vzdělávání ve spolupráci s Českou národní bankou. Test vytvořil INEV za odborného dohledu členů Katedry ekonomie Vysoké školy ekonomické. Test obsahoval 20 otázek převážně z oblasti ekonomické teorie a všeobecného ekonomického přehledu Školního kola se zúčastnilo […]

    Více informací
  • Vánoce si děti z ostravské Montessori školy připravily na míru

    Žádný stres a pohodová atmosféra, tak by se daly popsat letošní Vánoce v Mateřské a základní škole MONTE v Ostravě. Děti se pustily do výroby ozdob, pečení perníků a zdobení stromečku. Pro své kamarády a rodiče si připravily i řadu vystoupení, některá dokonce v angličtině. Každá třída pak dostane od Ježíška dárky, které ještě více […]

    Více informací